top of page
ARTICLES
 • THE IMPACT OF EXPORTING ON WOMEN’S EMPLOYMENT with Başak Dalgıç and Begüm DikilitaşInternational Journal of Manpower, forthcoming

 • Dalgıç, B., Fazlıoğlu, B. and Gasiorek M. (2021) "Does it matter where you export and does real productivity really rise with exporting?",Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, forthcoming, http://dx.doi.org/10.1080/09638199.2021.1909108

 • Dalgıç, B. and Fazlıoğlu, B. (2021) “Innovation and Firm Growth: Turkish Manufacturing and Services SMEs”, Euroasian Business Review, forthcoming. https://link.springer.com/article/10.1007/s40821-020-00176-4

 • Ozsoy, S., Fazlioglu, B., & Esen, S. (2020). Do FDI and Patents Drive Sophistication of Exports? A Panel Data Approach. Prague Economic Papers, forthcoming.

 • Dalgıç, B., & Fazlıoğlu, B. (2020). The impact of broadband speed on productivity: findings from Turkish firms. Applied Economics Letters, 27(21), 1764-1767.

 • Fazlıoğlu, B. A., Pérez-Barahona, A., and Sağlam, Ç. (2019). “Energy and Physical Capital: A Case of Non- classical Dynamics.” Environmental and Resource Economics, 72(4), 1003-1022.

 • Fazlıoğlu, B., Dalgıç, B., and Yereli, A. B. (2019). “The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms.” Industry and Innovation, 26(4), 439-460.

 • Fazlıoğlu B., Sağlam Ç., and Yüksel, M. K. (2016). "Hopf Bifurcation in an Overlapping Generations Resource Economy with Endogenous Population Growth Rate" Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 20 (5), 607-621.

 • Dalgic, B., Fazlioglu, B. and Gasiorek, M. (2015). Costs of Trade and Self-selection into Exporting and Importing: The Case of Turkish Manufacturing Firms. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E- Journal, 9 (2015-15): 1—28.

 • Dalgıç, B., Fazlıoğlu, B. and Karaoğlan, HD. (2015). Entry to Foreign Markets and Productivity: Evidence from a Matched Sample of Turkish Manufacturing Firms, Journal of International Trade & Economic Development: An International and Comparative Review, 24 (5), 638–659.

 • Fazlıoğlu B., Sağlam Ç. (2012). Energy Saving Technological Progress in Overlapping Generations Economies with Renewable and Non-Renewable Resources, İktisat İşletme ve Finans, 27(318), 27-56.

 • Balıkçıoğlu, E., Dalgıç, B. and Fazlıoğlu, B. (2016). “Does Foreign Capital Increase Tax Revenue: The Turkish Case”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 1-6.

 • Balıkçıoğlu, E., Dalgıç, B. and Fazlıoğlu, B. (2016). Türkiye’de Orta Gelirden Düşük Gelir ve Yüksek Gelire Geçişin Belirleyicileri. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 341-355.

 • Dalgıç, B. and Fazlıoğlu, B. (2015). Dış Ticarette Ürün/Ülke Çeşitliliği ve Firma Performansı: Türkiye Örneği, Sosyoekonomi, Vol. 23(26), 7-23.

 • Dalgıç, B. and Fazlıoğlu, B. (2015). “Foreign Affiliated Firms and Employment: Evidence From Turkey”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(2), 365-374.

 

BOOK CHAPTERS

 1. Dalgic, B., Fazlıoğlu, B., (2018) “Catching-up with the Technology Frontier: Micro-Level Evidence on Innovation and Growth Dynamics”. Arzu Akkoyunlu-Wigley, Seşim Çağatay (Ed.) Evaluating the Dynamics and Impacts of Economic Growth in Turkey, Routledge, ISBN: 978-1-138-349-26.

 2. Dalgic, B. and Fazlıoğlu, B. (2017). “The Role of Multinationals in Creating Export Spillovers as an Additional Process to Productivity Spillovers: Evidence from Turkey”. Ferreira, J.J., Dana L. and Ratten V. (Ed.) Knowledge Spillover-Based Strategic Entrepreneurship. London, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd. ISBN: 978-1-138-95074-0.

OTHER PUBLICATIONS/REPORTS

 1. Güven S., Afyonoğlu, B., ve Vural, B., “Technical Assistance on Developing Models for Fiscal Policy Analysis : A Dynamic General Equilibrium Model for Turkey”, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Report, 2010.

 2. Güven S., Afyonoğlu, B., Arslanhan, S., Kalkan S. ve Vural, B., “Economic Assessment of the REACH Regulation on the Chemicals Industry of Turkey”, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Report, 2009.

 3. Güven S., Kalkan S., Afyonoğlu, B., ve Vural, B., Sivil Toplum Diyaloğu Avrupa Bilgi Köprüleri Programı AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek, Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Pilot Etki Analizi Çalışması Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’ne Uyum, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Report, 2008.

 4. Investment Climate Assessment Report (Volume I ve Volume II), Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) and World Bank, Report, 2007.

 5. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, State Planning Organization (DPT), Report, 2007.

 6. Türkiye’nin Rekabet Gücü için Sanayi Politikası Çerçevesi, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) and State Planning Organization (DPT), Report, 2008.

 7. Organize Sanayi Bölgeleri ve Kamusal Yetkiler: Faydalar ve Sorunlar Nelerdir?, Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Sanayi Politikaları Çalışma Grubu, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Evaluation Note, 2006.

 8. Özlale, Ü. ve Afyonoğlu, B.. “İhracat fiyatlarının artması pazar payını nasıl etkiler?”, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Evaluation Note, 2011.

 9. Güven S., Afyonoğlu, B., Arslanhan, S., Kalkan S. ve Vural, B., “REACH Tüzüğü 2013’te Uyumlaştırılmalı Mı?” Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Evaluation Note, 2011.

 10. Afyonoğlu, B. “2008 Krizinden Bugüne: Büyük Şirketler Hala Temkinli”. Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Evaluation Note, 2010.

 11. Afyonoğlu, B. ve Dinççay A. “2008 Krizi: Sektörlerdeki Asimetrik Toparlanma” Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Policy Note, 2010.

 12. Acar, O., Afyonoğlu, B. ve Sak, G. “Büyüyen Sektörlerin Artan İthalatı ve Cari Açığa İlişkin Gelişmeler”, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Policy Note, 2006.

 13. Afyonoğlu, B. ve Deliveli, E. “Kur Gerçekten Değerli mi? Kritik Bir Bakış Açısı” Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Policy Note, 2006.

bottom of page